0499/83.80.55

Osteopathie

Osteopathie is een holistische therapie, ontstaan in Amerika door dr. Andrew Taylor Still. Kenmerkend is de aanpak van de gehele persoon en niet alleen de ziekte (de symptomen) op zich. Eén van de basismotto’s is “Leven is bewegen”. Elk bewegingsverlies veroorzaakt energieverlies. Een verminderde beweeglijkheid van de weefsels en structuren veroorzaakt een verstoorde doorbloeding en/of zenuwgeleiding. Dit heeft een onevenwicht tot gevolg en kan tot ziekte of ongemak leiden.
Een osteopatische  behandeling heeft als doel om de verloren gegane beweging te herstellen. Dit stimuleert de “zelf genezende” eigenschap van het lichaam. Tijdens de behandeling wordt de toestand op drie grote domeinen onderzocht nl. : structureel (bot- en spierstelsel) – visceraal (organen) en craniaal (schedel + schedelinhoud). Het typische aan de osteopathie is dat deze zich richt op het aanpakken van de primaire oorzaak om daarmee aan de bron van de last te werken. Daar waar er zich blokkades bevinden, worden deze vrijgemaakt via uitsluitend manuele behandeltechnieken en niet d.m.v. apparatuur of medicijnen.

Foto: designed by Kjpargeter

 

Sommige mensen hebben nadien last van reactiepijn (die weer verdwijnt) en anderen genieten meteen van het voordeel van de vrijgekomen beweging en energie. Er is steeds voldoende tussentijd tussen twee sessies om het lichaam de tijd te geven en te recupereren.

Osteopathie is voor veel aandoeningen een welkome hulp. Zowel oud als jong kunnen baat hebben van enkele sessies. Ook heel jonge baby’s zijn welkom. Zij worden uiteraard met de grootste omzichtigheid behandeld. Bij sommige mensen leeft er nog een soort angst of onwetendheid dat een osteopaat enkel “kraakt” of manipuleert wat niet correct is. Zeer veel osteopaten maken gebruik van de zachte technieken en ikzelf manipuleer al vele jaren niet meer.