0499/83.80.55

Voor kinderen

Er zijn tal van  klachten waar enkele behandelingen heilzaam bij kunnen zijn zoals: angsten, onzekerheden, minderwaardigheidsgevoel, concentratiestoornissen, slaapstoornissen, hoge gevoeligheid, oncontroleerbare woedeaanvallen, stoelgang- en/of plasproblemen, hyperventilatie, eetproblemen, buikpijn, nekpijn, hoofdpijn, autismegerelateerde klachten …

 

Afhankelijk van de leeftijd wordt er in lig- of in zithouding (op de behandeltafel) gewerkt. Bij de jongsten (- 1 jaar tot 3 à 4 jaar) is het noodzakelijk dat één of beide ouders zich bezighouden met hun kindje om deze op zijn/haar gemak te stellen. Om die reden is het echt wenselijk dat er geen oudere broers of zusjes meekomen naar de praktijk. Alle aandacht en hulp van de ouder(s) is nodig voor het te behandelen kindje.

 

Meestal zit het kindje op tafel met zicht op de ouders, wat meteen voor een veilig gevoel zorgt. Er is ter plaatse wat speelgoed ter afleiding voorzien. Zo kan ik rustig en onopvallend toenadering zoeken via contact van mijn handen op hun lichaam. Meestal is dit geen probleem. Behalve de jas, schoenen en dikke pullovers hoeft er geen kleding uitgedaan te worden. Zo wordt de behandeling stilaan opgebouwd en kan in sommige gevallen waar nodig overgegaan worden naar andere houdingen (liggend op tafel, zittend bij mij op schoot …).
Iets oudere kinderen (+ 4 jaar) komen meteen liggen op de tafel. Wat goed helpt, is dat mama of papa samen met het kind in een boekje kijkt, of voorleest. Zo is het kind gerustgesteld en kan ik de behandeling rustig uitvoeren. Soms kan een elektronisch spelletje of muziek voor de gewenste afleiding zorgen. Tijdens de behandeling praat ik niet zoveel omdat er concentratie vereist is om degelijk te kunnen werken. Tegelijkertijd is het kind zich daardoor ook minder van mijn aanwezigheid bewust.

 

Op het einde van de sessie vertel ik steeds wat het lichaam van het kind via de aard van de interne beweging aan mij duidelijk gemaakt heeft. Ik schets dan steeds de actuele toestand en vergelijk die met de voorgaande of verwijs naar de oorspronkelijke klacht om die te kunnen plaatsen.

Het beste resultaat is gegarandeerd als het kind 4x achtereen met een tussenpauze van ongeveer een week langskomt. Nadien wordt de balans opgemaakt om de verdere opvolging te bepalen. Indien gewenst, mail ik een verslagje naar de behandelende arts, psychotherapeut of CLB.

Reeds jarenlang werk ik samen met enkele kinderpsychologen. Ervaring wijst uit dat de kinderen sneller over hun probleem geraken als er zowel op psychisch vlak (de gesprekken – de psychotherapie) als op lichamelijk vlak (osteopathie – fasciatherapie) gewerkt wordt. Het is echter niet steeds noodzakelijk om beide therapieën te combineren. Iedereen is vrij en niet elk probleem vraagt om een “dubbele” aanpak.